News2

Category Archives: News2

Raporti Statistikor Analitik Janar – Korrik 2022

Raporti Statistikor Analitik Janar – Korrik 2022   Gjatë periudhës janar-Korrik 2022 shoqëria Insig Jetë realizoi 194,494,500 lekë prime të shkruara bruto, duke shënuar një rritje afro 65% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021. Rritja është afro 39.79 % më shumë se tregu, ndërsa pozicioni i klasifikimit renditet i dytë në treg, duke … Continue reading Raporti Statistikor Analitik Janar – Korrik 2022

Raporti Analitik viti 2021

INSIG JETË SHËNOI RRITJE ME AFRO 50% TË DËMEVE TË PAGUARA GJATË JANAR – DHJETOR 2021   Të dhënat zyrtare të publikuara sot nga Autoriteti Mbikëqyrës për periudhën janar-dhjetor 2021,tregojnë se: Aktiviteti i Sigurimeve Jetë në vend shënoi rritje me 22.74% gjatë vitit 2021 krahasuar me janar – dhjetorin e vitit 2020. Kontributin më të … Continue reading Raporti Analitik viti 2021