Blog

Raporti Statistikor Analitik Janar – Korrik 2022

INSIG JETE sh.a.
Shoqëri Sigurimi Jete
Raporti Analitik Janar-Korrik 2022

Raporti Statistikor Analitik Janar – Korrik 2022

 

  • Gjatë periudhës janar-Korrik 2022 shoqëria Insig Jetë realizoi 194,494,500 lekë prime të shkruara bruto, duke shënuar një rritje afro 65% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021. Rritja është afro 39.79 % më shumë se tregu, ndërsa pozicioni i klasifikimit renditet i dytë në treg, duke u ngritur në klasifikim krahasuar me pozicionin që mbante deri në gjshtëmujor.

 

 

 

Raporti Statistikor Analitik Janar - Korrik 2022   Gjatë periudhës janar-Korrik 2022 shoqëria Insig Jetë realizoi 194,494,500 lekë prime të shkruara bruto, ...