TË FUNDIT

PASQYRA FINANCIARE

Post By | Comments Off on PASQYRA FINANCIARE
INSIG JETE sh.a. Shoqëri Sigurimi Jete Pasqyrat Financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018 dhe 2019 me raportin e audituesit të pavarur. Raporti i Auditit dhe Pasqyrat Financare Insig Jete _2020_IFRS Raporti ...

DEDIKUAR TY! PËRFITO SHUMËFISH

Post By | Comments Off on DEDIKUAR TY! PËRFITO SHUMËFISH
Paketa e dedikuar nga Insig Jetë Sh.a, International Turkish Hospital & Sun Wellness Center për vetëm 60 EURO në vit! Çdo vajzë/grua që do të pajiset me ...

DEGËT TONA

Zyrat Qëndrore
të Kompanisë INSIG JETE sh.a.
Rr. Labinoti, Nr 77 Tirane
Agjensia Laprakë
Rruga Lord Bajron, pall. 50/52
+ 355 67 22 94 085
SHKODËR
Lagja Parruce, Blv. Zogu I
+355 67 20 84 020
VLORË
Blv."Ismail Qemali", Pallati 458
+ 355 69 65 16 808
KORCE
Rruga 28 Nëntori
+ 355 69 40 55 855
ELBASAN
Lagjja Beqir Dardha, Pall 41
+355 69 55 28 900
DURRËS
Lagja 1 Rruga Tregtare
+355 69 20 98 458
FIER
Rruga Kastriot Muco
+355 69 70 66 213

Zyrat Qëndrore të Kompanisë INSIG JETE sh.a.

Rr. Labinoti, Nr 77 Tirane