Blog

Raporti Statistikor 2022

INSIG JETE sh.a.
Shoqëri Sigurimi Jete
Raporti Analitik Janar-Dhjetor 2022

RAPORTI STATISTIKOR I INSIG JETË PËR VITIN 2022

Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2022 Insig Jetë realizoi 297,951,000 lekë prime të shkruara bruto duke shënuar rritje +36.63% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021.
Rritja është afro +18.8 % më shumë se tregu, ndërsa ecuria e aktivitetit të shoqërisë Insig Jetë nga viti 2019 deri në vitin 2022 paraqitet me rritje të vazhdueshme duke shënuar rritjen më të madhe gjatë vitit 2022.

 

 

 

 

 

 

 

RAPORTI STATISTIKOR I INSIG JETË PËR VITIN 2022 Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2022 Insig Jetë realizoi 297,951,000 lekë prime të shkruara bruto duke ...