Blog

Raporti Statistikor Analitik Janar – Qershor 2022

INSIG JETE sh.a.
Shoqëri Sigurimi Jete
Raporti Analitik Janar-Qershor 2022

Raporti Statistikor Analitik Janar – Qershor 2022

 

  • Gjatë periudhës janar-qershor 2022 shoqëria Insig Jetë realizoi 119,307,307 lekë prime të shkruara bruto, duke shënuar një rritje afro 20.68% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021. Rritja është afro 11.72% më shumë se tregu, ndërsa pozicioni i klasifikimit renditet i katërti në treg.

 

 

 

Raporti Statistikor Analitik Janar - Qershor 2022   Gjatë periudhës janar-qershor 2022 shoqëria Insig Jetë realizoi 119,307,307 lekë prime të shkruara bruto, ...