Apliko Tani

APLIKO TANI

Apliko tani për :

  • SIGURIM JETE
  • KERKESE PER DEMSHPERBLIM
  • PRIM SIGURIMI
  • DOKUMENTACION NE RAST DEMI.

Proçeduara e aplikimit:
Pasi përzgjidhet podukti për të cilin do aplikoni,shkarkohet dokumentacioni përkatës, plotësohet dhe më pas aplikohet për produktin e përzgjedhur.

SIGURIM JETE

Aplikim Sigurim Jetë dhe Shëndet Flexi Plan
Shkarko Dokumentacionin
Apliko për Sigurim
Aplikim për Sigurim Jetë Debitori
Shkarko Dokumentacionin
Apliko për Sigurim

KERKESE PER DEMSHPERBLIM

Kërkesë për Rimbursim Jetë dhe Shëndet Flexi Plan
Shkarko Dokumentacionin
Apliko për Demshpërblim
Kërkesë për Rimbursim Jetë dhe Shëndet në Udhëtim
Shkarko Dokumentacionin
Apliko për Demshpërblim
Kërkesë për Pagesë Demi Jetë dhe Aksidente Personale
Shkarko Dokumentacionin
Apliko për Demshpërblim

PRIM SIGURIMI

Primi i Sigurimit të Jetës dhe Shëndetit të Studentëve
Informacion rreth Primit
Apliko për Prim
Primi i Sigurimit të Jetës dhe Shëndetit në Udhëtim
Informacion rreth Primit
Apliko për Prim

DOKUMENTACION NE RAST DEMI

Hapja e Praktikave të Dëmeve
Shkarko Dokumentacionin
Njoftim i ngjarjes dhe Kërkese për rimbursim Jetë dhe Shëndet të Studentëve
Shkarko Dokumentacionin
Njoftim i ngjarjes dhe Kërkese për Demshperblim Jetë Debitori
Shkarko Dokumentacionin

PRIMET E SIGURIMIT TË JETËS DHE SHËNDETIT TË STUDENTËVE

PERIUDHA E SIGURIMITPrimi (në EURO)
1-14 ditë10
15-30 ditë15
31-60 ditë25
61-90 ditë30
91-180 ditë35
181-240 ditë 40
241-300 ditë45
301-365 ditë60

PRIMET PËR SIGURIMIN E JETËS DHE SHËNDETIT NË UDHËTIM

ZONA E MBULIMIT - Shtetet e Europës, Rusia, Turqia dhe Egjipti

Grup mosha 1-65 vjeç

PERIUDHA E SIGURIMITOPSIONI-1 ( 30 000 EURO)
Primi
OPSIONI-2 ( 10 000 EURO)
Primi
1-5 ditë53
6-10 ditë64
11-20 ditë96
21-30 ditë128
31-45 ditë1812
46-60 ditë 2015
61-90 ditë2620
91-180 ditë4635
181-270 ditë6650
271-365 ditë9060

Grup mosha 66-75 vjeç

PERIUDHA E SIGURIMITOPSIONI-1 ( 30 000 EURO)
Primi
OPSIONI-2 ( 10 000 EURO)
Primi
1-5 ditë 6 4
6-10 ditë 9 6
11-20 ditë 11 8
21-30 ditë 1812
31-45 ditë 25 18
46-60 ditë 34 22
61-90 ditë 45 30
91-180 ditë 80 55
181-270 ditë 90 60
271-365 ditë 110 75

Për persona me moshë 65-75 vjeç mbulon shpenzimet emergjente mjekësore dhe riatdhesimi vetëm si pasojë e aksidentit