News2

Category Archives: News2

Raporti Analitik viti 2021

INSIG JETË SHËNOI RRITJE ME AFRO 50% TË DËMEVE TË PAGUARA GJATË JANAR – DHJETOR 2021   Të dhënat zyrtare të publikuara sot nga Autoriteti Mbikëqyrës për periudhën janar-dhjetor 2021,tregojnë se: Aktiviteti i Sigurimeve Jetë në vend shënoi rritje me 22.74% gjatë vitit 2021 krahasuar me janar – dhjetorin e vitit 2020. Kontributin më të … Continue reading Raporti Analitik viti 2021