Uncategorized

Category Archives: Uncategorized

Raporti Analitik viti 2021

INSIG JETË SHËNOI RRITJE ME AFRO 50% TË DËMEVE TË PAGUARA GJATË JANAR – DHJETOR 2021   Të dhënat zyrtare të publikuara sot nga Autoriteti Mbikëqyrës për periudhën janar-dhjetor 2021,tregojnë se: Aktiviteti i Sigurimeve Jetë në vend shënoi rritje me 22.74% gjatë vitit 2021 krahasuar me janar – dhjetorin e vitit 2020. Kontributin më të … Continue reading Raporti Analitik viti 2021

PASQYRA FINANCIARE

INSIG JETE sh.a. Shoqëri Sigurimi Jete Pasqyrat Financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018 dhe 2019 me raportin e audituesit të pavarur. Raporti i Auditit dhe Pasqyrat Financiare Insig Jete_2021_IFRS Raporti i Auditit dhe Pasqyrat Financare Insig Jete _2020_IFRS Raporti i Auditit dhe Pasqyrat Financare Insig Jete _2019_IFRS Raporti i Auditit dhe Pasqyrat … Continue reading PASQYRA FINANCIARE

DEDIKUAR TY! PËRFITO SHUMËFISH

Paketa e dedikuar nga Insig Jetë Sh.a, International Turkish Hospital & Sun Wellness Center për vetëm 60 EURO në vit! Çdo vajzë/grua që do të pajiset me kartën e sigurimit do të përfitojë: Mbulime për probleme shëndetësore, trajtime mjekësore apo ndërhyrje kirurgjikale gjatë kohës së qëndrimit në spital deri në 5,000 Euro Transport me ambulancë … Continue reading DEDIKUAR TY! PËRFITO SHUMËFISH