Uncategorized

Category Archives: Uncategorized

Raporti Analitik viti 2021

INSIG JETË SHËNOI RRITJE ME AFRO 50% TË DËMEVE TË PAGUARA GJATË JANAR – DHJETOR 2021   Të dhënat zyrtare të publikuara sot nga Autoriteti Mbikëqyrës për periudhën janar-dhjetor 2021,tregojnë se: Aktiviteti i Sigurimeve Jetë në vend shënoi rritje me 22.74% gjatë vitit 2021 krahasuar me janar – dhjetorin e vitit 2020. Kontributin më të … Continue reading Raporti Analitik viti 2021

PASQYRA FINANCIARE

INSIG JETE sh.a. Shoqëri Sigurimi Jete Pasqyrat Financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018 dhe 2019 me raportin e audituesit të pavarur. Raporti i Auditit dhe Pasqyrat Financiare Insig Jete_2021_IFRS Raporti i Auditit dhe Pasqyrat Financare Insig Jete _2020_IFRS Raporti i Auditit dhe Pasqyrat Financare Insig Jete _2019_IFRS Raporti i Auditit dhe Pasqyrat … Continue reading PASQYRA FINANCIARE

DEDIKUAR TY! PËRFITO SHUMËFISH

Paketa e dedikuar nga Insig Jetë Sh.a, International Turkish Hospital & Sun Wellness Center për vetëm 60 EURO në vit! Çdo vajzë/grua që do të pajiset me kartën e sigurimit do të përfitojë: Mbulime për probleme shëndetësore, trajtime mjekësore apo ndërhyrje kirurgjikale gjatë kohës së qëndrimit në spital deri në 5,000 Euro Transport me ambulancë … Continue reading DEDIKUAR TY! PËRFITO SHUMËFISH

INSIG JETË sh.a. DHE SPITALI AMERIKAN SJELLIN PËR JU PAKETËN E DEDIKUAR TË SIGURIMIT “JETË DHE SHËNDET”

Mbulimet e paketës se sigurimit: Përfitoni mbulime për probleme shendetësore, trajtimet mjeksore apo nderhyrjet kirurgjikale gjatë kohës së qëndrimit tuaj në spitalin Amerikan deri në 5,000 Euro Transportin me ambulance nga vendi ngjarjes në spitalin Amerikan Sigurimi i Jetës nga aksidente personale deri në 2,000 Euro Sigurimi i Jetës deri në 2,000 Euro Sigurimi për … Continue reading INSIG JETË sh.a. DHE SPITALI AMERIKAN SJELLIN PËR JU PAKETËN E DEDIKUAR TË SIGURIMIT “JETË DHE SHËNDET”