PROTOKOLLI I VERDHË

PROTOKOLLI I VERDHË

Personi i caktuar nga Drejtori i Përgjithshëm kryen çdo ditë vlerësimin për prezencën e simptomave të COVID-19 në personat e punësuar.

Në rast të simptomave nuk lejohet në asnjë rast vijimi i aktivitetit nga personi përkatës dhe raportohet menjëherë si rast në numrin 127.

Nëse një punonjës shfaq simptoma ndërkohë që është duke punuar apo pas punës, ky person duhet të karantinohet në një ambient të veçuar të objektit derisa të merren masat përkatëse nga shërbimet shëndetësore.
Shkarko Dokumentacionin e Plotë