VIZIONI & MISIONI

Vizioni
Ngritja e imazhit të një kompanie të re, të përqëndruar në atributet e cilësisë dhe të besimit, që ofron shumëllojshmëri produktesh bashkëkohore sigurimi.

Misioni
Misioni i kompanisë INSIG Jeta sh.a, është që brenda një periudhe 3- 4 vjeçare të jetë një nga kompanitë udhëheqëse në tregun Shqiptar duke u mbështetur në:

  • staf teknik, professional e me përvojë disa vjeçare në fushën e sigurimeve;
  • suportin e kompanive më të njohura në tregun e risigurimeve;
  • produkte të standarteve bashkëkohore;
  • një politikë të qartë marketingu;
  • një sistem dinamik shpërndarjeje me bazë ndarjen gjeografike dhe segmentimin e tregut.