Politikat e Privatësisë

 

 

 

INFORMACION I PËRGJITHSHËM

Mirë se vini në faqen tonë të Politikave të privatësisë! Kur përdorni shërbimet tona të faqes së internetit, na besoni me informacionin tuaj. Kjo Privacy Policy ka për qëllim t’ju ndihmojë të kuptoni se cilat të dhëna mbledhim, pse dhe çfarë bëjmë me të. Kur ndani informacione me ne, ne mund t’i bëjmë shërbimet tona edhe më të mira për ju. Ndërsa përdorni shërbimet tona, ne duam që ju të jeni të qartë se si po përdorim informacionin dhe mënyrat në të cilat mund të keni privatësinë tuaj. Kjo ështw e rwndwsishme; ne shpresojmë që ju do të merrni kohë për ta lexuar me kujdes. Mos harroni, mund të gjeni kontrolle për të menaxhuar informacionin tuaj dhe për të mbrojtur privatësinë dhe sigurinë tuaj. Ne jemi përpjekur ta mbajmë sa më të thjeshtë që është e mundur.

E DREJTA PËR AKSES, MODIFIKIM DHE FSHIRJE E TË DHËNAVE PERSONALE

Klientët tanë kanë të drejtë të hyjnë, korrigjojnë dhe fshijnë të dhënat personale që kanë të bëjnë me to, dhe të kundërshtojnë përpunimin e këtyre të dhënave, duke na drejtuar një kërkesë me shkrim, në çdo kohë.  INSIG JETË bën çdo përpjekje për të vendosur masa paraprake të përshtatshme për të mbrojtur sigurinë dhe privatësinë e të dhënave personale dhe për të parandaluar ndryshimin, korruptimin, shkatërrimin ose qasjen nga palë të treta të paautorizuara. Megjithatë, INSIG JETË nuk kontrollon çdo rrezik që lidhet me përdorimin e Internetit dhe për këtë arsye paralajmëron përdoruesit e Faqes për rreziqet e mundshme të përfshira në funksionimin dhe përdorimin e Internetit. Site mund të përfshijë lidhje me faqet e tjera të internetit ose burime të tjera të internetit. Ndërsa INSIG JETË nuk mund t’i kontrollojë këto faqe interneti dhe burime të jashtme, INSIG JETË nuk mund të jetë përgjegjës për ofrimin ose shfaqjen e këtyre faqeve dhe burimeve të jashtme dhe nuk mund të jetë përgjegjës për përmbajtjen, reklamimin, produktet, shërbimet apo çfarëdo materiali tjetër të disponueshëm në ose nga këto faqe web ose burime të jashtme.

MENAXHIMI I TË DHËNAVE PERSONALE

Ju mund të shikoni ose të redaktoni të dhënat tuaja personale online për shumë nga shërbimet tona. Ju gjithashtu mund të bëni zgjedhje për mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave tuaja. Si mund t’i qaseni ose kontrolloni të dhënat tuaja personale do të varet nga shërbimet që përdorni. Ju mund të zgjidhni nëse doni të merrni komunikime promocionale nga faqja jonë e internetit me email, SMS, postë fizike dhe telefon. Nëse marrim mesazhe elektronike ose SMS nga ne dhe dëshirojmë të zgjedhim, mund ta bëni duke ndjekur udhëzimet në atë mesazh. Ju gjithashtu mund të bëni zgjedhje për marrjen e emailit promovues, thirrjeve telefonike dhe postës përmes vizitës dhe nënshkrimit në Menaxhuesin e Komunikimit Promovues të  INSIG JETË, i cili ju lejon të përditësoni informacionet e kontaktit, të menaxhoni preferencat e kontaktit, të zgjidhni nga abonimet e emailit dhe të zgjidhni nëse dëshironi të ndani informacionin tuaj të kontaktit me partnerët tanë. Këto zgjedhje nuk zbatohen për komunikimet e detyrueshme të shërbimit që janë pjesë e shërbimeve të caktuara të web site.

INFORMACIONI QË NE MBLEDHIM

INSIG JETË mbledh të dhëna për të operuar në mënyrë efektive dhe ju ofron përvojat më të mira me shërbimet tona. Ju ofroni disa nga këto të dhëna direkt, si kur krijoni një llogari personale. Ne marrim pjesë nga ajo duke regjistruar mënyrën se si ndërveprojnë me shërbimet tona, për shembull, duke përdorur teknologji si cookies, dhe marrjen e raporteve të gabimeve ose të të dhënave të përdorimit nga softueri që ekzekutohet në pajisjen tuaj. Ne gjithashtu marrim të dhëna nga palët e treta (duke përfshirë edhe kompanitë e tjera). Për shembull, plotësojmë të dhënat që mbledhim duke blerë të dhëna demografike nga kompani të tjera. Ne gjithashtu përdorim shërbime nga kompani të tjera për të na ndihmuar të përcaktojmë një vendndodhje të bazuar në adresën tuaj IP në mënyrë që të personalizojmë disa shërbime në vendndodhjen tuaj. Të dhënat që mbledhim varen nga shërbimet dhe veçoritë që përdor.

SI E PËRDORIM KËTË INFORMACION

Faqja jonë e internetit përdor të dhënat që mbledhim për tre qëllime themelore: të operojmë me biznesin tonë dhe të sigurojmë (duke përfshirë përmirësimin dhe personalizimin) të shërbimeve që ne ofrojmë, për të dërguar komunikime, duke përfshirë komunikimet promocionale, dhe për të shfaqur reklamat. Në kryerjen e këtyre qëllimeve, ne kombinojmë të dhënat që mbledhim përmes shërbimeve të ndryshme të ueb faqes që ju përdorni për t’ju dhënë një eksperiencë më të pandërprerë, konsistente dhe të personalizuar. Megjithatë, për të rritur privatësinë, ne kemi ndërtuar në masat mbrojtëse teknologjike dhe procedurale të dizajnuara për të parandaluar disa kombinime të të dhënave. Për shembull, ne ruajmë të dhënat që mbledhim nga ju kur nuk jeni të vërtetuar (nuk jeni të nënshkruar) veçmas nga çdo informacion i llogarisë që ju identifikon drejtpërdrejt, siç është emri juaj, adresa e postës elektronike ose numri i telefonit.

SHPËRNDARJA E INFORMACIONIT

Ne i ndajmë të dhënat tuaja personale me pëlqimin tuaj ose sipas nevojës për të përfunduar ndonjë transaksion ose për të ofruar ndonjë shërbim që keni kërkuar ose autorizuar. Për shembull, ne ndajmë përmbajtjen tënde me palët e treta kur na thua që ta bëjmë këtë. Kur jepni të dhëna për pagesë për të bërë një blerje, ne do të ndajmë të dhënat e pagesave me bankat dhe subjektet e tjera që përpunojnë transaksione të pagesave ose ofrojnë shërbime të tjera financiare, si dhe për parandalimin e mashtrimit dhe uljen e rrezikut të kredisë. Përveç kësaj, ne i ndajmë të dhënat personale midis filialeve dhe filialeve tona të kontrolluara. Ne gjithashtu i ndajmë të dhënat personale me shitësit ose agjentët që punojnë në emër tonë për qëllimet e përshkruara në këtë deklaratë. Për shembull, kompanitë që ne kemi angazhuar për të ofruar shërbimin ndaj klientit ose për të ndihmuar në mbrojtjen dhe sigurimin e sistemeve dhe shërbimeve tona, mund të kenë nevojë të kenë qasje në të dhënat personale me qëllim që të ofrojnë ato funksione. Në raste të tilla, këto kompani duhet t’i përmbahen kërkesave të privatësisë dhe sigurisë dhe nuk lejohen të përdorin të dhënat personale që marrin nga ne për ndonjë qëllim tjetër. Ne gjithashtu mund të zbulojmë të dhënat personale, si pjesë e një transaksioni të korporatës, si një bashkim ose shitje e aseteve.